Hoe werkt coaching met paarden?

Paarden hebben van nature eigenschappen die hen bij uitstek geschikt maken als ‘spiegel’. Ze merken of je gedrag overeenstemt met wat je écht vindt en wilt. Ze kijken door je houding en woorden heen. Coaching met paarden, ook wel paardencoaching genoemd, is daarom een effectieve manier om jou te helpen écht jezelf te zijn. Je krijgt aanknopingspunten om patronen te doorbreken en hobbels te overwinnen. Zodat jij het beste tot je recht komt. Of iedereen in je team.

Natuurlijk gedrag van paarden

De basis van waaruit ik werk, is het natuurlijke gedrag van paarden:

Paarden zijn kuddedieren

Paarden zijn afhankelijk van de kudde om te overleven. Omdat ze niet kunnen praten, is hun non-verbale communicatie sterk ontwikkeld. Paarden horen uitstekend en hebben een zicht van bijna 360 graden rondom. Dit alles maakt dat ze sterk voelen wat er speelt in de kudde. Ze reageren hier direct op met hun lichaamstaal.

Paarden zijn gevoelig voor leiderschap

In de kudde heeft ieder paard een plaats in de rangorde. Paarden zijn gevoelig voor leiderschap en zullen peilen of je mans genoeg bent om de leiding te nemen, of dat je doet alsof.

Paarden willen duidelijkheid

Wanneer een paard geen soortgenoten om zich heen heeft, beschouwt hij de mensen als zijn kudde. Hij reageert op wat er bij hen speelt. Als iemand zich anders voordoet dan hij zich voelt, schept dat onduidelijkheid. Het paard voelt zich daardoor onveilig, en laat dat onmiddellijk merken in lichaamstaal en gedrag. Hij zal bijvoorbeeld het contact verbreken. Dit bedoelen we met de spiegel die het paard ons voorhoudt. Het paard laat zien dat ons gedrag niet overeenkomt met onze intenties of overtuigingen.

Paarden leven in het hier en nu

Wat paarden óók geschikte spiegels maakt, is dat ze altijd reageren op wat er nú gaande is. Het paard beoordeelt je niet op eerdere fouten en koestert geen wrok. Het geeft je altijd een schone lei. Hierdoor kun je experimenteren met gedrag. Werkt de ene aanpak niet, dan probeer je een andere. Het paard reageert alleen op je laatste actie. Je krijgt objectieve en eerlijke feedback op de kern: stemt je gedrag overeen met wie je werkelijk bent?

VOLG MIJ

Volg mij op LinkedIn Volg mij op Facebook